Tempe AS utvikler og drifter  systemer
Fra alta i nord, til arendal i sør. 

 

Utvikling

Support

Rådgivning

Drift/Vedlikehold

Våre tjenester

Tempe har lang erfaring med betalingsløsninger, og har i dag stort fokus på “cashless” terminaler. 

I dag er Tempe godt etabelert i solarier, gjestehavner og på campingplasser. 
Vi er totalleverandør i din ubemannet butikk!
Spørsmål om våre produkter?

Varde
Paymaster

Solcon betalingsterminal

Kodelås
System

Booking
App